top of page
פס רחב2.png

נוכל להשיג דמוקרטיה ושלום לאורך זמן, רק כאשר בכל רבדי החברה לנשים תהיה אותה יכולת השפעה כמו לגברים

ועדת פרס נובל לשלום

1-removebg-preview (1).png
מדוע צריך SHEvyon 

משום שגם בשנת 2022 קיים בישראל תת ייצוג של נשים בצמתי קבלת החלטות, ופערי השכר המגדריים אף העמיקו לאחר משבר הקורונה

open door4.png
Tie.png
10486-200.png

14 ראשות מועצות אזוריות ועיריות בלבד מתוך 255 יישובים

מתפקידי הנהלה בכירים מאויישים על ידי נשים

ממפוטרי הגל השני

של הקורונה היו נשים

5.4%

16%

70%

רקע
אפשר וצריך גם אחרת.

קבלו את מאיץ SHEvyon!

פלטפורמה וירטואלית המאפשרת קידום עשייה, מנטורינג, פתרונות ותכניות, במטרה להאיץ שיוויון מגדרי בישראל

על-ידי קידום והעצמה כלכלית של נשים

 בעזרת שיתופי פעולה נרחבים של ארגונים, נשים וגברים.