top of page

SHE-Economy

מפגש לרגל יום האישה הבינלאומי

פס רחב2.png

הדרך לשיוויון מגדרי עוברת

דרך העצמה כלכלית של נשים

מפגש לימודי של קהילת
SHE-Economy

כדי להעמיק את הידע ולהרחיב את רשת הקשרים 

הכל מוזמנות ומוזמנים להצטרף לקהילה

מפגש SHE-Economy (4).png

גישה למצגות מהכנס

Screenshot 2022-03-11 110236.png

אמיר כהנוביץ - השווקים לאן? טווח קצר וטווח ארוך

Screenshot 2022-03-11 110212.png

אלה אלקלעי - שוק ההון בהיבט המגדרי

bottom of page