top of page
פס רחב2.png

SHE-Invest-Network

רשת של נשים שלומדות ומשקיעות

ביחד

לחברות הרשת בלבד ניתנת גישה לעמודי המידע של תוכנית הלימודים.

עמודי המידע כוללים דפי מידע, סרטוני הדרכה וחומר מקצועי.

על מנת לקבל גישה לעמודי המידע נדרשת הרשמה מראש בקישור מטה

הרשמתך תאושר לאחר בדיקה כי אכן את רשומה לאחת הקבוצות.

לאחר אישורך תוכלי להכנס לעמוד הקבוצה שלך דרך קישורים

bottom of page