הגיע זמן שוויון (19).png

איזה פתק נשים?

פתק שסופר נשים!

להצטרפות www.shevyon.com (13).png
להצטרפות www.shevyon.com (14).png
להצטרפות www.shevyon.com (15).png

ברחבי העולם נבנות תוכניות שיקום מגדריות לתופעת המיתון בקרב נשים- SHE-recession

ובארץ, תוכניות לא מתוקצבות,

יש סבב בחירות נוסף והמפלגות לוקחות נשים כמובן מאליו!

ראשי כל המפלגות נדרשים לבנות וליישם תוכניות לטיפול מיידי במצב!

לשים נשים על סדר היום! 

דורשות שעד מלוא מאה ימים

לכינונה של הממשלה החדשה התוכניות תיושמנה

הגיע זמן שוויון (1).png

ככה נוביל לשיקום חברתי וכלכלי

ברמת המדינה

ברמת הקהילה

ברמת המשפחה

 • תוספת לתוצר הלאומי הגולמי

 • עלייה בהכנסות המדינה

 • ירידה בהוצאות רווחה והבטחת הכנסה

 • שיפור במיצוב התדמיתי של המדינה

 • עלייה בהעשרה החינוכית ובתרבות

 • עליה בהכנסות מתשלומים

 • שיפור איכות החיים בפריפריה

 • שיפור ברמת החיים בחברות מוחלשות

 • עליה בהכנסות של התא המשפחתי

 • עליה ברמת החינוך וההשכלה

 • עלייה באיכות החיים

 • שיפור לטווח ארוך בחיסכון הפנסיוני

ארגונים וקהילות 

שהצטרפו למהלך