Untitled design (42).png

הפתק שנשים

Untitled design (44).png

70%

נשים בקרב

מפוטרי הקורונה

Untitled design (43).png

43%

מהאימהות נאלצו בסגרים

לעזוב את העבודה

או להפחית שעות

כדי לטפל בילדים 

Untitled design (45).png

70%

בקרב הזכאים לקצבת רווחה

הן נשים

Marble Surface

ברחבי העולם נבנות תוכניות שיקום מגדריות לתופעת המיתון בקרב נשים- SHE-recession

ובארץ, סבב בחירות נוסף והמפלגות לא מתייחסות לבעייה!

Marble Surface
Marble Surface

אנו דורשות תוכניות שיקום ייעודיות לנשים במצעי המפלגות

Marble Surface
הגיע זמן שוויון (7)
הגיע זמן שוויון (6)
הגיע זמן שוויון (7)
הגיע זמן שוויון (6)
Marble Surface

עד מלוא מאה ימים

לכינונה של הממשלה החדשה שהתוכניות תיושמנה

חוק חינוך חובה חינם לגילאי 0-3

עידוד מעסיקים שמחזירים נשים לעבודה

חופשת לידה לאבות

ביטוח לאומי לעקרות בית

הגיע זמן שוויון (1).png
Marble Surface

ככה נוביל לשיקום חברתי וכלכלי

ברמת המדינה

ברמת הקהילה

ברמת המשפחה

 • תוספת לתוצר הלאומי הגולמי

 • עלייה בהכנסות המדינה

 • ירידה בהוצאות רווחה והבטחת הכנסה

 • שיפור במיצוב התדמיתי של המדינה

 • עלייה בהעשרה החינוכית ובתרבות

 • עליה בהכנסות מתשלומים

 • שיפור איכות החיים בפריפריה

 • שיפור ברמת החיים בחברות מוחלשות

 • עליה בהכנסות של התא המשפחתי

 • עליה ברמת החינוך וההשכלה

 • עלייה באיכות החיים

 • שיפור לטווח ארוך בחיסכון הפנסיוני

ארגונים וקהילות 

שהצטרפו למהלך

שקוף.png
 • Facebook
 • YouTube
 • Twitter
 • Instagram

כל הזכויות שמורות Mark Your Mark LTD. 2020